انتخابات نشانه‌ی اراده و تصمیم‌گیری مردم است
رهبر معظّم انقلاب پس از حضور در دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم گفت: گفت: ان‌شاءالله که مردم عزیزمان همه شرکت کنند و رأی بدهند و مجلس را تکمیل کنند. هر چه رأی بیشتر باشد مجلس قوی‌تر است. هر چه مجلس قوی‌تر باشد امکان کار در کشور بیشتر است.