تحلیل و تفسیر علی صالح آبادی از پیامدهای حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق/ ایران در یک قدمی جنگ
روزنامه ستاره صبح در شماره 2212 (15اسفند) در گزارشی با عنوان «آغاز جنگ نقطه‌ای» نسبت به احتمال جنگ بین ایران، اسرائیل و آمریکا هشدار داد و نوشت: