غزه، تا این لحظه پیروز اصلی میدان است
دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با حضرت آیت الله خامنه ای دیدار کرد.