«معین» پاسپوت ایرانی خود را هنوز دارد
معین در بیانیه‌ای اعلام کرد سال ۱۳۶۰ از ایران رفتم، دیگر برنگشتم. اگر اخبار دروغ ادامه یابد اظهار نظر می‌کنم!