شکایت رضا اسدی از پرسپولیس در فاصله چند روز مانده تا دریافت مجوز حرفه ای
رضا اسدی هافبک سپاهان از پرسپولیس بابت مطالباتش به AFC شکایت کرد.