واکنش ایران به قطعنامه شورای امنیت در خصوص جنگ غزه؛ ناکافی است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی واکنش رژیم کودک‌کُش صهیونیستی نسبت به این قطعنامه را گویای عصبانیت آشکار این رژیم از شکست غیرقابل ترمیم در عرصه میدانی و سیاسی و بین‌المللی دانست.