جزییات دقیق عدد و رقم حداقل دستمزد کارگران
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.