زمان واریز یارانه نقدی اسفند ۱۴۰۲ دهک های ۴ تا ۹
امروز سه شنبه ۲۹ اسفند مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار دهک های ۴ تا ۹ واریز می شود.