اولین پرواز مافوق صوت «استراتولانچ» انجام شد
شرکت هوافضایی استراتولانچ(Stratolaunch) اولین پرواز وسیله نقلیه مافوق صوت خود موسوم به TA-۱ را با سرعت پنج ماخ رقم زد. این وسیله نقلیه از شکم هواپیمای غول پیکر راک(Roc) این شرکت در سواحل کالیفرنیا به پرواز درآمد.