دانشگاه تهران رتبه اول را در زمینه تعاملات علمی و بین‌المللی کسب کرد
دانشگاه تهران بر اساس اعلام وزارت علوم، رتبه اول را در زمینه تعاملات علمی و بین‌المللی در بین دانشگاه‌های کشور کسب کرد.