گروه اجتماعی: گردش آزاد اطلاعات در جهان با سرعت بالای اینترنت منجر به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی شده و کشورهای همسایه و حوزه خلیج‌فارس گوی رقابت هوش مصنوعی را از آمریکا و اروپا ربوده‌اند، اما اختلال اینترنت در ایران در دو هفته گذشته به دلیل انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافت تا جایی که فیلترشکن‌ها از کار افتادند و نارضایتی مردم از کندی سرعت و محدودیت اینترنت اوج گرفت. آمارها نشان می‌‌دهد که اختلال اینترنتی باعث شده میزان سفارش فروشگاه‌های اینستاگرامی و تعداد تراکنش‌های پرداخت‌یارها به ترتیب ۴۰ و ۲۰ درصد کاهش یابد.