2023/12/08
۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر
خانه‌‌‌های لوکس تهران
  • اجاره‌‌‌بهای خانه‌‌‌های لوکس تهران

    اجاره‌‌‌بهای خانه‌‌‌های لوکس تهران

    تازه‌ترین تحقیقات میدانی از بازار اجاره واحد‌های مسکونی لوکس در منطقه یک شهر تهران نشان می‌دهد چندماهی است تقاضا برای اجاره واحد‌های مسکونی لوکس به شدت کاهش یافته است و این موضوع به‌خصوص در رکود پاییزی بازار اجاره بیش از ماه‌های تابستان خود را نشان می‌دهد.