2023/03/29
۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ فروردين
بحران با اروپا
  • عوامل بحران در دیپلماسی با اروپا در چیست؟

    عوامل بحران در دیپلماسی با اروپا در چیست؟

    متقابلا در ایران نیز تغییر دولت از خرداد ۱۴۰۰ و تغییر گفتمان سیاست خارجی به سمت همسایگان و نگاه به شرق باعث شده تا در عمل نگاه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نزدیکی به سمت بلوک غرب به حاشیه رود. طبیعتا این وضعیت نقش مهمی در بروز تنش‌های فراگیر در روابط ایران و اتحادیه اروپا با محوریت تروئیکای اروپایی داشته است.