2023/03/29
۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ فروردين
رئیس دومای روسیه
  • رئیس دومای روسیه به تهران سفر می کند

    رئیس دومای روسیه به تهران سفر می کند

    این سفر دو روز به طول خواهد انجامید و ویاچسلاو ولودین، رئیس دوما در جریان این سفر که روز‌های ۲۲ و ۲۳ ژانویه انجام می‌گیرد با رئیس مجلس ایران و سایر مقامات کشور دیدار خواهد کرد.