2023/03/29
۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ فروردين
احمد وحیدی
  • وزیر کشور: در کمیته حقیقت‌یاب اغتشاشگران نماینده ندارند

    وزیر کشور: در کمیته حقیقت‌یاب اغتشاشگران نماینده ندارند

    وزیر کشور بیان کرد: معترضان در واقع نماینده خاصی که ندارند، به اضافه اینکه در حال حاضر عمدتاً و بیشتر با اغتشاش مواجه بودیم تا اعتراض؛ اتفاقاً اغتشاشگران نگذاشتند اگر کسانی هم حرف منطقی دارند، بتوانند حرف منطقی‌شان را بزنند لذا طبیعتا اغتشاشگران نمی‌توانند نماینده خاصی داشته باشند.
  • وزیر کشوراغتشاشگران را مسئول همه خسارات دانست

    وزیر کشوراغتشاشگران را مسئول همه خسارات دانست

    وزیر کشور شرایط امنیتی شهرهای غربی کشور را آرام توصیف کرد و گفت که در این شهرها مراقبت از سوی دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود.