2021/10/27
۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
محسن صنیعی
  • دولت سیزدهم و بحران‌های جامعه

    دولت سیزدهم و بحران‌های جامعه

    سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، با تنفیذ حکم، ریاست جمهوری آقای ابراهیم رئیسی آغاز شد. کسی که سکان قوه مجریه را به دست می‌گیرد، شخص دوم مملکت بعد از مقام رهبری است. قوه مجریه، در کانون پاسخگویی به مردم قرار دارد و باید حلال بحران‌های کشور باشد. برخی از بحران‌ها به شرح زیر است: