توضیح وزیر جهاد کشاورزی درباره مطالبات گندمکاران به رئیس جمهور
وزیر جهاد کشاورزی در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در مناطق گرمسیری از خرید 2 میلیون و پانصد هزا تن گندم در این مدت زمانی خبر داد و گفت‌: استان خوزستان در میان استان‌های گرمسیر با تولید 1 میلیون و 100 هزار تن گندم رتبه اول را دارد.