واکنش ها به سخنان وزیر کشور درباره حماسه آفرینی مردم در دوره دوم انتخابات مجلس
همتی در توئیتی نوشت: اینکه وزیر کشور انتخابات اخیر را حماسه و نمایندگی مجلس را با ۳ تا ۵ درصد رأی مردم قابل قبول و خوب دانسته آیا معنایش این است که به دنبال حماسه‌ی قابل قبول تری برای انتخابات ۱۴۰۴ است؟