گلایه کشاورزان دزفولی از خسارت‌های پنهان | زمان واریز مطالبات گندمکاران
طوفان و بارش باران شدیدی که در روزهای اخیر در استان خوزستان به ویژه شهرستان دزفول رخ داد سبب شده تا مزارع کشاورزی این شهرستان به ویژه در کشت گندم دچار خسارت‌های عیان و نهان زیادی شوند.