نتانیاهو اگر به این نتیجه برسد که حمله به رفح موقعیت سیاسی او را تثبیت می‌کند، قطعاً این کار را انجام می‌دهد
«آمریکایی‌ها ناچار به استفاده از اهرم‌های خود در مقابل نتانیاهو شده است. به عقیده من این شرایط را بدون در نظر گرفتن حکم دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه و تأثیر آن بر خاورمیانه نمی‌توان نادیده گرفت. ما مسأله را باید در دو سناریو ببینیم. لذا در روز‌های آینده به شرایط سرنوشت ساز سیاسی و میدانی می‌رسیم. بهترین کار افزایش فشار بر اعراب برای ایجاد یک اجماع علیه اسراییل است. از آن طرف شورای امنیت هم وارد شود. اگر اسراییل در حمله رفح نتواند به اهداف خود برسد هم یکی از مهم‌ترین شکست‌های نتانیاهو و مرگ سیاسی اوست.»