طلب گندمکاران پرداخت نشده است | برای خسته نباشید گفتن به کشاورزان دستمان خالی است
رئیس بنیاد ملی گندمکاران به خبرنگار ستاره صبح گفت: پیش بینی ها نشان می دهد امسال در تولید گندم خودکفا خواهیم شد. ولی برای خسته نباشید به کشاورزان دستمان خالی است و خبری خوشی که بتواند گندمکاران را خوشحال کند وجود ندارد.